Wat is het Meldpunt Goed Verhuurderschap?

Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan!

Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap.

Er komt een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels. Deze normen zien op het gedrag dat van goede verhuurders en verhuurbemiddelaars verwacht mag worden in relatie tot woningzoekenden en huurders.

Gemeente Eindhoven zet direct in op een laagdrempelig, gratis meldpunt, zodat huurders hun meldingen kunnen doen.

Samen tegen discriminatie, intimidatie en hoge waarborgsommen.
Samen voor correcte huurovereenkomsten, duidelijke huurovereenkomsten en eerlijke jaarafrekeningen
.

Wat wij doen

Advies

Bij het Meldpunt kunnen alle huurders, woningzoekenden, omwonenden en anderen terecht met signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Daarmee vormt het Meldpunt de basis voor de gemeentelijke handhaving.

Ondersteuning

Na het indienen van een melding omtrent de gedragingen van verhuurder en/of verhuurbemiddelaar zal het Meldpunt meedenken in het aanleveren van de juiste bewijsstukken zodat de melding direct goed binnenkomt bij Gemeente Eindhoven.

Doorverwijzing

Indien die klacht niet tot een melding komt, kan het Meldpunt zo nodig doorverwezen naar andere bevoegde instanties, zoals Huurteam Eindhoven, RADAR, de klachtencommissie van de woningcorporaties, het Juridisch loket of de Rechtswinkel.


Melding maken

Melding maken kan kosteloos en anoniem. Echter, het kan noodzakelijk zijn om bepaalde gegevens aan te leveren voordat de Gemeente Eindhoven over kan gaan tot handhaving. Anoniem advies vragen kan uiteraard wel en het Meldpunt denkt graag met je mee in mogelijkheden.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Welke melding maakt u?
Heeft u uw klacht kenbaar gemaakt bij verhuurder/verhuurbemiddelaar?