Ik heb 4 keer mijn huurprijs in waarborg moeten betalen en nu krijg ik deze niet eens terug. Mijn verhuurder reageert zelfs niet meer op mijn verzoek. Wat moet ik doen?

Marie-Louise

Begrenzen Waarborgsom

Er zijn nieuwe, duidelijke regels rondom het vragen en het terugbetalen de waarborgsom. Voorheen zat hier geen beperkingen op, waardoor zeer hoge bedragen gevraagd werd aan huurders om te betalen. Ook werden er waarborgsommen op servicekosten gevraagd. Na het einde van de huurovereenkomst was het voor huurders lastig om kleine en grote waarborgsommen terug te krijgen van verhuurder.

Doordat deze bedragen het vaak lastig maakt voor mensen met een lager inkomen om een woning te bemachtigen, veroorzaakte deze praktijken kansenongelijkheid. Daar komt met de nieuwe wet Goed Verhuurderschap verandering in.


Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap over het begrenzen van de waarborgsommen?

Om slechte afspraken rondom de waarborgsommen te voorkomen, moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:

Betere dienstverlening voor huurders

  • Er mag nog maar maximaal tweemaal de kale huurprijs aan waarborg gevraagd worden;
  • Er mogen geen waarborgsommen gevraagd worden voor servicekosten;
  • Binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst moet verhuurder en/of verhuurbemiddelaar onderbouwd aangeven waarom de waarborgsom niet wordt terugbetaald. Gebeurd dit niet of zonder kostenspecificatie, dan is verhuurder en/of verhuurbemiddelaar in gebreke;
  • Enkel achterstallige huur, servicekosten, energieprestatie- vergoeding en de schade aan het gehuurde die voor rekening komt van de huurder, mogen worden verrekend met de waarborgsom. Andere kosten, zoals administratiekosten mogen niet met de waar- borgsom verrekend worden;
  • Is er sprake van een achterstallige betaling van de huurprijs, energiekosten of kosten herstel schade, dient verhuurder en/of verhuurbemiddelaar alsnog binnen 30 dagen de waarborgsom over te maken. Het risico op vorderingen ligt dan bij de verhuurder en/of verhuurbemiddelaar en niet bij de huurder.

Aanpassen van de organisatie

  • Verhuurders en verhuurbemiddelaars dienen duidelijke afspraken, schriftelijk, met huurders te maken over de waarborgsommen en deze afspraken vastleggen in de huurovereenkomsten;
  • Bij ingang Goed Verhuurderschap moeten alles verhuurders duidelijke onderbouwingen kunnen verstrekken van eventuele kosten. Dit dient te voldoen aan het wettelijk kader zoals beschreven in de Burgerlijk Wetboek.