Mijn verhuurder brengt mij servicekosten in rekening die ik niet ken en nooit ben overeengekomen. Waarom moet ik betalen voor kosten die ik niet gemaakt heb?

Amber

Begrenzen in rekening brengen servicekosten

Als huurder betalen je (meestal) een voorschot servicekosten en nutsvoorzieningen. verhuurders mogen daar geen winst op maken. Aan het einde van het kalenderjaar dien je een jaarafrekening te ontvangen waaruit blijkt of je voorschotbedrag voldoende, te hoog of te laag was.

Met de Wet Goed Verhuurderschap worden verhuurders verplicht om deze jaarafrekening te verstrekken. Daarnaast moet dit binnen een bepaalde termijn zijn (binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar) en mogen enkel kosten in rekening worden gebracht die via de huurovereenkomst worden beschreven én terugkomen in het Burgerlijk Wetboek.


Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap over het begrenzen van de servicekosten?

Om problemen met de jaarafrekening servicekosten voorkomen, moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:

Betere dienstverlening voor huurders

  • Servicekosten dienen ieder jaar afgerekend te worden;
  • Verhuurders en/of verhuurbemiddelaars hebben tot zes maanden na het einde van het kalenderjaar om de jaarafrekening te verstrekken;
  • De jaarafrekening dient te voldoen aan de wetgeving;
  • Huurders krijgen geen verhogingen van het voorschot servicekosten zolang er geen jaarafrekening is geweest.

Aanpassen van de organisatie

  • Het verstrekken van de jaarafrekening dient te voldoen aan de wetgeving conform art. 7:259 en 7:261 BW. Hierbij worden ook duidelijke regels benoemd voor met betrekking het verhogen van het voorschotbedrag servicekosten en nutsvoorzieningen;
  • Bij oudere contracten mogen de niet-wettelijke, maar wel overeengekomen kostenposten niet meer in rekening worden gebracht.