‘Als het je niet bevalt, rot je toch lekker op!’, dat kreeg ik als reactie toen ik aangaf dat ik het lang vond duren totdat mijn lekkage werd opgelost.”

Lianne

Intimidatie

Verhuurders en huurbemiddelaars mogen geen enkele vorm van intimidatie gebruiken en/of toepassen op huurders en woningzoekenden. Dit betekent dat woningzoekenden, huurders en zelfs omwonenden van een verhuurde woning zonder angst voor vergeldingsmaatregelen verzoeken of klachten kunnen indienen bij de verhuurder of huurbemiddelaar.

Intimidatie kan verschillende vormen aannemen, zoals verbaal, psychologisch, fysiek of seksueel geweld. Binnen de relatie tussen verhuurder en huurder kan intimidatie ook voorkomen in de vorm van dreigementen of daadwerkelijke acties, zoals:

  • Het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud.
  • Het niet verstrekken van voorzieningen waar de huurder recht op heeft.
  • Het niet terugbetalen van waarborgsommen.

Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap?

Om intimidatie te voorkomen, moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars aan nieuwe, stengere regels voldoen. Deze zijn:

Betere dienstverlening voor huurders

  • Een verhuurder of huurbemiddelaar die zich onthoudt van intimidatie, behandelt klachten van huurders op een juiste en respectvolle manier; 
  • Ze maken geen gebruik van verbale, fysieke of seksuele bedreigingen of intimidatie;
  • Ze saboteren geen voorzieningen waar de huurder recht op heeft en proberen de huurder niet te chanteren, waaronder, maar niet uitsluitend, het dreigen met het niet verlengen van een tijdelijk huurcontract (voor zolang deze nog bestaan) het opzeggen van de bestaande huurovereenkomst, het zonder toestemming binnendringen van de woning (huisvredebreuk) en het dreigen de huurders uit huis te zetten.

Aanpassen van de organisatie

  • Op een respectvolle manier klachten afhandelen, zonder intimidatie of de intentie tot intimidatie wekken; 
  • Geen vormen van bedreigingen uiten; 
  • Niet chanteren of saboteren, of met bewijs komen van juist handelen, bijvoorbeeld bij een huuropzegging.
  • Verduidelijkingen hebben gegeven over de reden van het inhouden van de waarborgsom, inclusief bewijsstukken. Huurder is hiertegen niet in bezwaar gegaan.