Het begint bij een melding…

Melding maken

Het Meldpunt Goed Verhuurderschap is een laagdrempelige organisatie waarbij huurders al hun meldingen omtrent hun huursituatie kunnen melden. Dit kan kosteloos en anoniem*. Deze meldingen worden binnen 48 uur na verzenden ontvangen en huurders krijgt vervolgens een advies of er worden vervolgvragen gesteld ter verduidelijking van de melding.

* Hoewel het mogelijk is om anoniem te melden, kan het Meldpunt geen onderzoek verrichten zonder informatie.

Onderzoek

Met de verstrekte informatie zal het Meldpunt onderzoeken of verhuurder en/of verhuurbemiddelaar basisnormen met betrekking tot de Wet Goed Verhuurderschap heeft overtreden. Dit onderzoek kan enkele weken in beslag nemen, afhankelijk van de informatie. Na het onderzoek ontvangt huurder de uitkomst van dit onderzoek en het advies om verdere stappen te zetten.

Mocht uit het onderzoek blijken dat er geen sprake is van overtreding van een basisnorm, maar wel van een andere klacht, zoals een te hoge huurprijs of onderhoudsgebreken, zal het Meldpunt informatie geven over een eventuele doorverwijzing.

Handhaving

Indien de melding gegrond is, heeft het Meldpunt de mogelijkheid om de inhoud hiervan te delen met Gemeente Eindhoven, afdeling Handhaving en Toezicht via een handhavingsverzoek.

Dit verzoek wordt verder in behandeling genomen door de medewerkers van de Gemeente waarop zij zullen handelen. Hierbij geven zij de verhuurder en/of verhuurbemiddelaar een waarschuwing, bestuurlijke boete of een ontzegging van de verhuurvergunning. Welke maatregel wordt genomen, ligt aan de ernst van de inbreuk op de norm Goed Verhuurderschap en op de frequentie van meldingen.

De Gemeente zal de huurder hier verder over informeren en op de hoogte houden.

Doorverwijzing

Mocht uit het onderzoek blijken dat er geen sprake is van overtreding van een basisnorm, maar wel van een andere klacht, zoals een te hoge huurprijs of onderhoudsgebreken, zal het Meldpunt informatie geven over een eventuele doorverwijzing.

Het Meldpunt werkt samen met (lokale) partners, waaronder het Huurteam Eindhoven en het Juridisch loket, maar ook de sociale advocatuur. Een warme doorverwijzing (zodat de aangeleverde informatie wordt gedeeld) is mogelijk op verzoek.

Wat doen we niet?

Meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven is niet bevoegd om meldingen op te nemen met betrekking tot onderstaande klachten, maar kan wel een doorverwijzing doen naar regionale of nationale ondersteuningsinstanties, betreffende:

  • Te hoge kale huurprijzen;
  • Onderhoudsgebreken in de woonruimte en het herstellen van deze onderhoudsgebreken;
  • Burenoverlast;
  • Klachten over de openbare ruimtes en/of openbare orde;
  • Oplichting, zoals online scams.