Ik krijg mijn woning alleen als ik 200 euro bemiddelingskosten betaal aan de bemiddelaar. Ik weet dat dit niet mag, maar ben bang dat ik anders de woning niet krijg. Dat is toch oneerlijk?!

Damian

Verbod dubbele bemiddelingskosten

Ook al worden ze soms anders genoemd, zoals contractkosten, bezichtigingskosten, administartiekosten, etc, verhuurbemiddelaars mogen geen kosten in rekening brengen voor het laten zien van een woonruimte of het opstellen van een huurovereenkomst. Dit gold al op grond van artikel 417, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, maar wordt nu ook voor de gemeente handhaafbaar.

Heb jij het vermoeden dat je kosten moet betalen die niet rechtvaardig zijn? Laat het ons weten zodat we dit met je kunnen uitzoeken. Het is ook altijd mogelijk om een melding te maken bij het ACM, waarbij zij ook een boete kunnen opleggen.

Let wel op, verhuurder mag wel bepaalde kosten in rekening brengen. het gaat dan ook echt alleen om kosten die vanuit de verhuurbemiddelaar komen.

Dit heeft enkel betrekking op nieuwe huurovereenkomsten per 1 juli 2023. Huurders die bemiddelingskosten hebben betaald voor deze datum, kunnen terecht bij voorliggende voorzieningen of de sociale advocatuur. Daarnaast adviseert het Meldpunt om altijd een melding te maken bij ACM.


Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap over dubbele bemiddelingskosten?

Om dubbele bemiddelingskosten te voorkomen, moeten verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:

Betere dienstverlening voor huurders

  • Er mogen na 1 juli 2023 geen bemiddelingskosten, contractkosten, administratiekosten, etc, meer in rekening worden gebracht bij huurders;
  • Indien er voor 1 juli 2023 bemiddelingskosten zijn, ligt het verzoek bij verhuurbemiddelaars om toch de kosten terug te betalen. Het Meldpunt mag huurders ondersteunen en/of doorverwijzen naar het ACM.

Aanpassen van de organisatie

  • Verhuurbemiddelaars wordt verzocht om reeds gevorderde bemiddelingskosten proactief terug te betalen aan huurders. Daarnaast dienen alle vermeldingen van bemiddelingskosten te worden verwijderd uit nieuwe huurovereenkomsten, websites en andere communicatievormen.