“Volgens mijn verhuurder ben ik verantwoordelijk voor alle schade aan het pand, ook al heb ik dit zelf niet veroorzaakt. Klopt dit wel?”

Allessandro

Informatieverplichting

Met ingang van de Wet Goed Verhuruderschap worden verhuurders en verhuurbemiddelaars verplicht om duidelijk, begrijpbaar en schriftelijk de rechten en de plichten van huurders weer te geven bij het begin van de huurovereenkomst. Deze rechten en plichten moeten voldoen aan de wetgeving.


Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap over discriminatie?

Om het verspreiden van foutieve informatie te voorkomen, moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:


Betere dienstverlening voor huurders

  • Schriftelijk verstrekken van informatie omtrent de rechten en plichten van de huurder ten aanzien van het gehuurde, voor zover deze rechten en plichten niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen; 
  • Indien een waarborgsom in rekening wordt gebracht dient de hoogte van de waarborgsom, de wijze waarop deze in rekening wordt gebracht en de termijn waarbinnen bij be√ęindiging van de huurovereenkomst de vordering van de huurder op de verhuurder ten aanzien van de waarborgsom wordt vastgesteld, inzichtelijk te worden gemaakt; 
  • Indien servicekosten in rekening worden gebracht dient de betalingsverplichting van de huurder, waarbij geldt dat jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder dient te worden verstrekt, inzichtelijk te worden gemaakt;
  • De contactgegevens van het meldpunt van de gemeente dient bij huurders kenbaar te zijn;
  • de contactgegevens van een contactpunt waar een huurder terecht kan in het geval van vragen of problemen die gerelateerd zijn aan het gehuurde, zoals de contactgegevens van de verhuurder en/of bemiddelaar.