Mijn verhuurder wil mij de woning uitzetten omdat hij liever meiden heeft dan jongens en daardoor mijn contract niet wil verlengen.

Yassin

Discriminatie

De nieuwe wet Goed Verhuurderschap heeft Gemeente Eindhoven meer mandaat om op te treden bij duidelijke signalen van discriminatie. Voor vragen rondom het thema discriminatie kunt u terecht bij de antidiscriminatievoorziening van Gemeente Eindhoven, RADAR.

Volgens de wet is het verboden voor verhuurders en verhuurbemiddelaars om ongerechtvaardigd onderscheid te maken op basis van ras, geloof, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte. Discriminatie kan verschillende vormen aannemen, zoals het uitsluiten van bepaalde mensen of het stellen van extra eisen aan hen, of zelfs het opzeggen van de huurovereenkomst van specifieke personen.


Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap over discriminatie?

Om discriminatie te voorkomen, moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:

Betere dienstverlening voor huurders

  • Een duidelijke en eerlijke selectieprocedure hanteren, vergelijkbaar met hoe woningcorporaties woningen toewijzen;
  • Bij het aanbieden van een woning of verblijfsruimte moeten objectieve selectiecriteria gebruikt worden en deze moeten inzichtelijk zijn;
  • Afgewezen kandidaten dienen op de hoogte gebracht te worden waarom waarom zij niet zijn gekozen.

Aanpassen van de organisatie

  • Een werkwijze hebben om discriminatie te voorkomen en effectieve maatregelen nemen binnen die werkwijze.
  • Hun medewerkers die huurovereenkomsten sluiten of voorbereiden informeren en instrueren om discriminatie te herkennen en te voorkomen;
  • Hun werkwijze en maatregelen aanpassen op basis van ervaring;
  • De werkwijze en maatregelen schriftelijk vastleggen;
  • Zorgen dat iedereen op de hoogte kan zijn van de actuele werkwijze.