Mijn verhuurder wil me geen huurovereenkomst geven, maar ik woon wel al jaren in mijn appartement. Mag dat wel?

Dennis

Schriftelijksheidsvereiste

Een huurovereenkomst is volgens de wet vorm-vrij. Dat wil zeggen dat je ook een huurovereenkomst mondeling kan overeenkomen zolang er maar aan twee vereisten worden voldaan:

  • Verhuurder verschaft van gebruik van een woonruimte;
  • Er is sprake van een tegenprestatie vanuit huurder, veelal een betaling.

De Wet Goed Verhuurderschap doet daar nog een schepje bovenop. Verhuurders en verhuurbemiddelaars worden namelijk verplicht om wel de afspraken over de huurovereenkomst op papier te zetten. Mondeling gesloten huurovereenkomsten blijven geldig, maar als huurder kan je via de gemeente schriftelijke vastlegging afdwingen.


Wat zegt de nieuwe wet Goed Verhuurderschap over de schriftelijkheidsvereiste?

Om duidelijkheid rondom huurovereenkomsten aan te sporen, moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars aan nieuwe, strengere regels voldoen. Deze zijn:

Betere dienstverlening voor huurders

  • Huurovereenkomsten worden schriftelijk vastgelegd;
  • In combinatie met de norm Informatieverplichting zorgt dit ervoor dat de huurovereenkomsten schriftelijke alle rechten en plichten van huurders benoemd, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Aanpassen van de organisatie

  • Verhuurders en verhuurbemiddelaars dienen duidelijke huurovereenkomsten schriftelijk met huurders te maken, met, in combinatie met de overige normen, duidelijke afspraken rondom huurprijs, voorschot servicekosten, communicatiemogelijkheden bij klachten, afspraken waarborgsommen en een splitsing indien arbeid en wonen gecombineerd is.