Verplichtingen van verhuurders en (verhuur)bemiddelaars

Categorie: Discriminatie

Om discriminatie te voorkomen, moeten verhuurders en bemiddelaars aan de volgende verplichtingen voldoen:

  • Ze moeten een duidelijke en eerlijke selectieprocedure hanteren, vergelijkbaar met hoe woningcorporaties woningen toewijzen.
  • Bij het aanbieden van een woning of verblijfsruimte moeten ze objectieve selectiecriteria gebruiken en communiceren.
  • Ze moeten afgewezen kandidaten laten weten waarom zij niet zijn gekozen.

Verhuurders en bemiddelaars moeten kunnen aantonen dat ze:

  • Een werkwijze hebben om discriminatie te voorkomen en effectieve maatregelen nemen en uitvoeren binnen die werkwijze.
  • Hun medewerkers die huurovereenkomsten sluiten of voorbereiden, informeren en instrueren om discriminatie te herkennen en te voorkomen.
  • Hun werkwijze en maatregelen aanpassen op basis van ervaring.
  • De werkwijze en maatregelen schriftelijk vastleggen.
  • Zorgen dat iedereen op de hoogte kan zijn van de actuele werkwijze.

Om verhuurders, bemiddelaars en beheerders van woningen de tijd te geven om een schriftelijke werkwijze op te stellen, is er een implementatietermijn van negen maanden na de publicatie van de wet. Deze datum staat op 1 april 2024. Uiteraard staat het verhuurders, bemiddelaars en beheerders vrij om voor deze datum hun discriminatiebeleid aan te passen naar deze nieuwe normen.

Let op: Als er nog geen sprake is van verhuur, bijvoorbeeld tijdens onderhandelingen over verhuur, kan het Meldpunt je doorverwijzen naar een antidiscriminatievoorziening (ADV), omdat de wet Goed Verhuurderschap alleen meldingen kan behandelen wanneer er sprake is van verhuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *